Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Sandared 1 Öster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandared 1 Öster 1015 14,9% 33,8% 24,7% 26,6% 8,5% 49,1% 50,9% 2,4%  
Summa 1015 14,9% 33,8% 24,7% 26,6% 8,5% 49,1% 50,9% 2,4%

http://www.val.se