Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Sandared 2 Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandared 2 Väster 1501 14,3% 37,8% 24,7% 23,3% 8,1% 48,0% 52,0% 2,0%  
Summa 1501 14,3% 37,8% 24,7% 23,3% 8,1% 48,0% 52,0% 2,0%

http://www.val.se