Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Sjömarken 1 Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjömarken 1 Södra 1417 15,7% 48,9% 20,7% 14,6% 8,3% 49,8% 50,2% 3,3%  
Summa 1417 15,7% 48,9% 20,7% 14,6% 8,3% 49,8% 50,2% 3,3%

http://www.val.se