Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ulricehamn - Ålder och kön - Ulricehamn 2 Ulricaskolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ulricehamn 2 Ulricaskolan 1191 18,8% 32,3% 22,8% 26,1% 8,5% 49,8% 50,2% 4,8%  
Summa 1191 18,8% 32,3% 22,8% 26,1% 8,5% 49,8% 50,2% 4,8%

http://www.val.se