Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ulricehamn - Ålder och kön - Ulricehamn 5 Tingsholmsgymnasiet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ulricehamn 5 Tingsholmsgymnasiet 1235 20,7% 34,7% 27,7% 16,9% 9,6% 48,9% 51,1% 2,1%  
Summa 1235 20,7% 34,7% 27,7% 16,9% 9,6% 48,9% 51,1% 2,1%

http://www.val.se