Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Åmål - Ålder och kön - Åmål norra - Mo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åmål norra - Mo 1791 13,7% 29,5% 31,1% 25,7% 6,4% 50,9% 49,1% 3,1%  
Summa 1791 13,7% 29,5% 31,1% 25,7% 6,4% 50,9% 49,1% 3,1%

http://www.val.se