Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Åmål - Ålder och kön - Åmål sydvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åmål sydvästra 1680 15,2% 26,2% 24,9% 33,6% 6,8% 48,5% 51,5% 2,4%  
Summa 1680 15,2% 26,2% 24,9% 33,6% 6,8% 48,5% 51,5% 2,4%

http://www.val.se