Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mariestad - Ålder och kön - Marieholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marieholm 1976 17,5% 25,3% 23,7% 33,5% 7,3% 49,0% 51,0% 8,6%  
Summa 1976 17,5% 25,3% 23,7% 33,5% 7,3% 49,0% 51,0% 8,6%

http://www.val.se