Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mariestad - Ålder och kön - Leksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Leksberg 1200 13,3% 34,1% 26,1% 26,5% 6,2% 51,6% 48,4% 2,8%  
Summa 1200 13,3% 34,1% 26,1% 26,5% 6,2% 51,6% 48,4% 2,8%

http://www.val.se