Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mariestad - Ålder och kön - Lockerud-Ekudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lockerud-Ekudden 1573 12,9% 28,5% 28,9% 29,8% 6,1% 49,1% 50,9% 6,7%  
Summa 1573 12,9% 28,5% 28,9% 29,8% 6,1% 49,1% 50,9% 6,7%

http://www.val.se