Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mariestad - Ålder och kön - Ullervad-Tidavad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ullervad-Tidavad 1944 14,3% 34,2% 28,8% 22,8% 6,4% 50,1% 49,9% 1,7%  
Summa 1944 14,3% 34,2% 28,8% 22,8% 6,4% 50,1% 49,9% 1,7%

http://www.val.se