Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mariestad - Ålder och kön - Lugnås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lugnås 1289 17,1% 34,1% 26,5% 22,3% 8,1% 52,6% 47,4% 2,3%  
Summa 1289 17,1% 34,1% 26,5% 22,3% 8,1% 52,6% 47,4% 2,3%

http://www.val.se