Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidköping - Ålder och kön - Fredriksdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fredriksdal 1347 32,1% 24,7% 18,4% 24,7% 7,9% 50,7% 49,3% 3,4%  
Summa 1347 32,1% 24,7% 18,4% 24,7% 7,9% 50,7% 49,3% 3,4%

http://www.val.se