Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Lunden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lunden 1243 21,8% 35,4% 21,6% 21,2% 8,1% 47,2% 52,8% 3,9%  
Summa 1243 21,8% 35,4% 21,6% 21,2% 8,1% 47,2% 52,8% 3,9%

http://www.val.se