Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Ryds Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ryds Centrum 1709 29,8% 33,1% 21,3% 15,8% 10,8% 49,2% 50,8% 16,6%  
Summa 1709 29,8% 33,1% 21,3% 15,8% 10,8% 49,2% 50,8% 16,6%

http://www.val.se