Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Frösve-Säter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frösve-Säter 1953 13,3% 37,0% 27,8% 22,0% 6,2% 50,3% 49,7% 1,3%  
Summa 1953 13,3% 37,0% 27,8% 22,0% 6,2% 50,3% 49,7% 1,3%

http://www.val.se