Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tidaholm - Ålder och kön - Tidaholm Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tidaholm Norra 1344 15,6% 29,6% 23,7% 31,1% 6,5% 49,6% 50,4% 4,2%  
Summa 1344 15,6% 29,6% 23,7% 31,1% 6,5% 49,6% 50,4% 4,2%

http://www.val.se