Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kil - Ålder och kön - Tolita

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tolita 635 14,8% 35,1% 30,7% 19,4% 6,5% 53,4% 46,6% 2,5%  
Summa 635 14,8% 35,1% 30,7% 19,4% 6,5% 53,4% 46,6% 2,5%

http://www.val.se