Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Torsby - Ålder och kön - Torsby Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torsby Södra 1321 13,6% 26,9% 21,8% 37,8% 4,4% 44,2% 55,8% 4,0%  
Summa 1321 13,6% 26,9% 21,8% 37,8% 4,4% 44,2% 55,8% 4,0%

http://www.val.se