Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Torsby - Ålder och kön - Vitsand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vitsand 800 10,5% 26,6% 28,0% 34,9% 4,8% 54,0% 46,0% 9,9%  
Summa 800 10,5% 26,6% 28,0% 34,9% 4,8% 54,0% 46,0% 9,9%

http://www.val.se