Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Filipstad - Ålder och kön - Persberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Persberg 365 10,4% 26,0% 33,7% 29,9% 4,9% 52,3% 47,7% 4,4%  
Summa 365 10,4% 26,0% 33,7% 29,9% 4,9% 52,3% 47,7% 4,4%

http://www.val.se