Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Filipstad - Ålder och kön - Kroppa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kroppa 809 9,5% 26,7% 28,6% 35,2% 3,3% 50,8% 49,2% 5,7%  
Summa 809 9,5% 26,7% 28,6% 35,2% 3,3% 50,8% 49,2% 5,7%

http://www.val.se