Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örebro - Ålder och kön - Rosta östra

Observera att det hölls omval till kommunfullmäktige i Örebro 2011-05-15, i den nordöstra valkretsen, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rosta östra 1497 31,5% 31,7% 15,9% 20,9% 4,9% 43,8% 56,2% 3,0%  
Summa 1497 31,5% 31,7% 15,9% 20,9% 4,9% 43,8% 56,2% 3,0%

http://www.val.se