Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kumla - Ålder och kön - Åsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsen 1690 16,5% 30,4% 20,5% 32,6% 6,2% 46,2% 53,8% 1,8%  
Summa 1690 16,5% 30,4% 20,5% 32,6% 6,2% 46,2% 53,8% 1,8%

http://www.val.se