Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sala - Ålder och kön - Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl 1276 19,7% 23,8% 25,4% 31,0% 8,1% 48,7% 51,3% 6,2%  
Summa 1276 19,7% 23,8% 25,4% 31,0% 8,1% 48,7% 51,3% 6,2%

http://www.val.se