Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sala - Ålder och kön - Sala N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sala N 1118 14,9% 28,1% 28,1% 28,9% 5,8% 50,5% 49,5% 2,5%  
Summa 1118 14,9% 28,1% 28,1% 28,9% 5,8% 50,5% 49,5% 2,5%

http://www.val.se