Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sala - Ålder och kön - Sala Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sala Ö 2078 16,8% 30,5% 27,8% 24,9% 7,4% 49,2% 50,8% 1,4%  
Summa 2078 16,8% 30,5% 27,8% 24,9% 7,4% 49,2% 50,8% 1,4%

http://www.val.se