Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sala - Ålder och kön - Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl. 1505 17,7% 33,8% 27,4% 21,1% 8,0% 48,0% 52,0% 1,9%  
Summa 1505 17,7% 33,8% 27,4% 21,1% 8,0% 48,0% 52,0% 1,9%

http://www.val.se