Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sala - Ålder och kön - Kila - Fläckebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kila - Fläckebo 1425 14,3% 31,8% 30,9% 22,9% 6,0% 52,0% 48,0% 2,3%  
Summa 1425 14,3% 31,8% 30,9% 22,9% 6,0% 52,0% 48,0% 2,3%

http://www.val.se