Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sala - Ålder och kön - Kumla-Ransta-Tärna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kumla-Ransta-Tärna 1449 16,2% 36,0% 26,4% 21,4% 7,6% 51,6% 48,4% 2,1%  
Summa 1449 16,2% 36,0% 26,4% 21,4% 7,6% 51,6% 48,4% 2,1%

http://www.val.se