Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sala - Ålder och kön - Möklinta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Möklinta 937 15,4% 24,8% 31,7% 28,2% 8,0% 52,4% 47,6% 1,6%  
Summa 937 15,4% 24,8% 31,7% 28,2% 8,0% 52,4% 47,6% 1,6%

http://www.val.se