Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Byjorden-Odensvi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Byjorden-Odensvi 1765 20,9% 29,6% 27,0% 22,4% 8,3% 52,2% 47,8% 6,1%  
Summa 1765 20,9% 29,6% 27,0% 22,4% 8,3% 52,2% 47,8% 6,1%

http://www.val.se