Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Karlsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlsdal 1612 20,0% 24,4% 22,9% 32,7% 7,1% 46,7% 53,3% 6,5%  
Summa 1612 20,0% 24,4% 22,9% 32,7% 7,1% 46,7% 53,3% 6,5%

http://www.val.se