Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Tunadal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tunadal 1352 12,5% 20,6% 16,9% 50,1% 3,6% 45,9% 54,1% 6,9%  
Summa 1352 12,5% 20,6% 16,9% 50,1% 3,6% 45,9% 54,1% 6,9%

http://www.val.se