Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Elund-Ållesta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Elund-Ållesta 1623 11,8% 37,6% 24,5% 26,2% 7,2% 50,9% 49,1% 2,3%  
Summa 1623 11,8% 37,6% 24,5% 26,2% 7,2% 50,9% 49,1% 2,3%

http://www.val.se