Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Ullvi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ullvi 1077 15,1% 32,1% 29,8% 22,9% 6,6% 49,6% 50,4% 5,6%  
Summa 1077 15,1% 32,1% 29,8% 22,9% 6,6% 49,6% 50,4% 5,6%

http://www.val.se