Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Säter - Ålder och kön - Gustafs N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustafs N 1562 15,2% 32,7% 28,0% 24,0% 7,6% 51,9% 48,1% 1,1%  
Summa 1562 15,2% 32,7% 28,0% 24,0% 7,6% 51,9% 48,1% 1,1%

http://www.val.se