Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hedemora - Ålder och kön - Hedemora SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedemora SÖ 2088 19,9% 25,0% 23,5% 31,7% 7,0% 48,2% 51,8% 2,9%  
Summa 2088 19,9% 25,0% 23,5% 31,7% 7,0% 48,2% 51,8% 2,9%

http://www.val.se