Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ludvika - Ålder och kön - Sunnansjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sunnansjö 880 9,7% 24,4% 27,4% 38,5% 4,3% 49,0% 51,0% 3,1%  
Summa 880 9,7% 24,4% 27,4% 38,5% 4,3% 49,0% 51,0% 3,1%

http://www.val.se