Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ovanåker - Ålder och kön - Ovanåker V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ovanåker V 1918 13,7% 26,7% 25,0% 34,6% 5,7% 50,8% 49,2% 2,0%  
Summa 1918 13,7% 26,7% 25,0% 34,6% 5,7% 50,8% 49,2% 2,0%

http://www.val.se