Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gävle - Ålder och kön - Furuvik-Ytterharnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Furuvik-Ytterharnäs 913 11,2% 39,1% 29,8% 19,9% 5,8% 51,3% 48,7% 1,3%  
Summa 913 11,2% 39,1% 29,8% 19,9% 5,8% 51,3% 48,7% 1,3%

http://www.val.se