Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gävle - Ålder och kön - Fridhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fridhem 1249 14,2% 34,1% 22,7% 29,1% 9,5% 48,4% 51,6% 0,6%  
Summa 1249 14,2% 34,1% 22,7% 29,1% 9,5% 48,4% 51,6% 0,6%

http://www.val.se