Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gävle - Ålder och kön - Bomhus Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bomhus Ö 1567 13,7% 39,7% 25,9% 20,7% 7,8% 52,1% 47,9% 3,3%  
Summa 1567 13,7% 39,7% 25,9% 20,7% 7,8% 52,1% 47,9% 3,3%

http://www.val.se