Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Bollnäs - Ålder och kön - Bollnäs-Sävsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollnäs-Sävsberg 1360 18,7% 28,9% 27,6% 24,9% 7,3% 50,0% 50,0% 3,2%  
Summa 1360 18,7% 28,9% 27,6% 24,9% 7,3% 50,0% 50,0% 3,2%

http://www.val.se