Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Bollnäs - Ålder och kön - Bollnäs-Gärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollnäs-Gärdet 1832 27,7% 25,4% 20,4% 26,6% 10,0% 49,0% 51,0% 6,7%  
Summa 1832 27,7% 25,4% 20,4% 26,6% 10,0% 49,0% 51,0% 6,7%

http://www.val.se