Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Bollnäs - Ålder och kön - Bollnäs-Björktjära

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollnäs-Björktjära 1425 15,5% 35,1% 23,3% 26,1% 7,2% 50,4% 49,6% 2,2%  
Summa 1425 15,5% 35,1% 23,3% 26,1% 7,2% 50,4% 49,6% 2,2%

http://www.val.se