Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Bollnäs - Ålder och kön - Bollnäs-Ren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollnäs-Ren 1055 16,8% 35,4% 26,2% 21,7% 6,7% 49,1% 50,9% 1,2%  
Summa 1055 16,8% 35,4% 26,2% 21,7% 6,7% 49,1% 50,9% 1,2%

http://www.val.se