Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Skön-Haga N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Haga N 1747 14,7% 28,6% 23,0% 33,8% 6,2% 47,6% 52,4% 2,0%  
Summa 1747 14,7% 28,6% 23,0% 33,8% 6,2% 47,6% 52,4% 2,0%

http://www.val.se