Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Skön-Byn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Byn 1772 13,0% 36,4% 26,0% 24,7% 8,6% 51,0% 49,0% 1,9%  
Summa 1772 13,0% 36,4% 26,0% 24,7% 8,6% 51,0% 49,0% 1,9%

http://www.val.se