Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Skön-Fillan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Fillan 1659 21,8% 33,9% 24,0% 20,4% 8,6% 48,5% 51,5% 5,9%  
Summa 1659 21,8% 33,9% 24,0% 20,4% 8,6% 48,5% 51,5% 5,9%

http://www.val.se